สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

The Stage of Opportunity and Inspiration

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 ชมรม CDTI Chorus ชมรม CDTI Classic และชมรมดนตรีสากล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้รับเกียรติแสดงดนตรีในงานนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์ (The Stage of Opportunity and Inspiration) เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยแบบต่างๆ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มทักษะให้กับเยาวชนที่สนใจ ควบคุมวงคอรัสโดย ดร.พงศ์พูน พิบูลย์เกษตรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และควบคุมวงคลาสสิกโดย ดร.อโณทัย นิติพน สถาบันกัลยาณิวัฒนา ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี