สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นิทรรศการน้อมรำลึก 110 ปีแห่งการสวรรคต ร.5

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
งานวิทยทรัพยากร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมและนิทรรศการ “น้อมรำลึก 110 ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : สืบสานมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารสมัยรัชกาลที่ 5” เนื่องในวาระครบรอบ 110 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม) เพื่อเผยแพร่พระราชจริยวัตรด้านปากะศิลป์ ตำรับพระกระยาหารทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารสมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “วัฒนธรรมอาหารสมัยรัชกาลที่ 5” กิจกรรมตอบคำถามจากนิทรรศการและการเขียนสร้างสรรค์ “สูตรอาหารจานโปรดต้องบอกต่อ” โดยนิทรรศการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 เมษายน 2563 ณ ห้องวิทยทรัพยากร อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี