สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิจารณาสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรดา ให้การต้อนรับ รศ.วิชิต คนึงสุขเกษม ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันเพื่อประเมินความพร้อมในเรื่องการจัดการและการบริหารด้านการกีฬาของสถาบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการรับเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี