สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาต้อนรับสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรดา ให้การต้อนรับ รศ.วิชิต คนึงสุขเกษม ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันเพื่อประเมินความพร้อมในเรื่องการจัดการและการบริหารด้านการกีฬาของสถาบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการรับเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี