สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“FIGGIE” นวัตกรรมอาหารเสริมพุดดิ้งเพื่อผู้สูงอายุ รางวัล Silver Medal Award จาก ITEX 2019

การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุทั่วโลก ถือเป็นตลาดสำคัญของนักพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติพิเศษ ตอบโจทย์ทั้งรสชาติ การกินง่าย กลืนคล่อง โดยทีมวิจัยนักศึกษา จากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหารในรูปของ Pudding ที่เหมาะกับการบริโภคของผู้สูงอายุ ใช้นวัตกรรมกระบวนการผลิตแบบ Ultrasonic Extraction เพื่อสกัดสารสำคัญและแปรรูปเพื่อคงไว้ซึ่งสารอาหารที่มากที่สุด

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ส่งผลให้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ FIGGIE ที่พัฒนาขึ้นสามารถคว้ารางวัลเหรียญเงิน ในเวทีระดับสากล Silver Medal Award จากการประกวด ในงาน ITEX 2019 และรางวัลพิเศษ Commending excellent and creative effort to invent ด้วยผลงาน Innovative “Ficus carica” pudding for Aging consumers หรือนวัตกรรมอาหารเสริมพุดดิ้งที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเพื่อผู้สูงอายุจากลูกฟิกส์
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สำหรับการคิดค้นและพัฒนาสูตรพุดดิ้งขึ้นมา ทีมวิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุ ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดการยอมรับสูตรพุดดิ้งที่วิจัยสูงที่สุด ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ FIGGIE ที่ผ่านการวิจัย พัฒนา ทั้งในแง่คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรม ผู้บริโภค จัดเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหารในรูปแบบพุดดิ้ง ที่มีลักษณะนิ่ม ลื่น กลืนง่าย ทานง่าย มีสารอาหารที่ครบถ้วนและให้พลังงานเหมาะสมต่อหนึ่งมื้ออาหาร
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ผลิตภัณฑ์ FIGGIE มีส่วนประกอบหลัก คือ ลูกฟิกส์หรือมะเดื่อฝรั่ง ที่มีประโยชน์สำคัญช่วยควบคุม และรักษาระดับของฮอร์โมนอินซูลิน นอกจากนี้ยังมีเอนไซม์จากแกนสับปะรดมาช่วยในการดูดซึมสารอาหารที่ได้ทานเข้าไป ให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและนำไปใช้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมส่วนผสมสำคัญ ได้แก่ ถั่วดำ ถั่วแดง และงาขี้ม่อน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ให้โปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ โดยมีสัดส่วนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการกินอาหารหนึ่งมื้อ เพื่อให้พุดดิ้งจากลูกฟิกส์ สามารถทดแทนอาหารในมื้อนั้นๆได้ทันทีที่รับประทาน

มีรายงานจำนวนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 2562 พบว่า ไทยมีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 16.73 ของประชากรภายในประเทศ  โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ประสบปัญหาเรื่องของการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจากการบริโภคและประสบปัญหาเรื่องของโรคต่างๆ ที่พบในผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย เกิดภาวะการณ์เคี้ยวอาหารยากลำบากในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกลืนอ่หาร จึงทำให้เกิดปัญหาการเบื่ออาหาร นำไปสู่การขาดสารอาหารตามมา

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี