สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. เปิดคอร์สอาหารออนไลน์ “อยู่บ้าน ไม่ตกงาน สร้างรายได้” ช่วยประชาชนฝ่าวิกฤติ COVID-19

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สจด. เปิดคอร์สอาหารออนไลน์ “อยู่บ้าน ไม่ตกงาน สร้างรายได้” ช่วยประชาชนฝ่าวิกฤติ COVID-19

          เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสถานการณ์ปัจจุบันนานาประเทศรวมถึงประเทศไทยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชากรเป็นอย่างมาก หลายประเทศออกมาตรการปิดประเทศ แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่ได้ใช้มาตรการดังกล่าวแต่คณะรัฐมนตรีก็มีมติออกประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ปิดสถานที่ต่างๆ และการประกาศประกาศข้อกำหนด ฉบับที่ 2 ตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ห้ามออกนอกเคหสถานตามเวลาที่กำหนด ส่งผลให้สถานประกอบการต้องปิดการให้บริการชั่วคราว ซึ่งหมายถึงลูกจ้างและแรงงานต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและขาดรายได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทำให้สถานประกอบการหลายแห่งต้องปรับตัวหันมาใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ในการดำเนินกิจการ เช่นเดียวกับสถาบันเทคโนลีจิตรลดาที่ได้เล็งเห็นโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับแรงงานในภาวะวิกฤตินี้
          รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุณ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นสถาบันที่มีพันธกิจจัดการเรียนการสอนในหลายสาขา แต่สาขาหนึ่งที่เป็นจุดเน้นคือด้านอาหารที่เปิดสอนทั้งในระดับ ปวช. ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร และหน้าที่หลักสำคัญอีกประการคือการให้ความรู้แก่ประชาชนและสังคม โดยเฉพาะช่วงการเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากรไทยส่งผลให้ประชาชนขาดรายได้และเกิดความเครียด สถาบันได้เล็งเห็นโอกาสในภาวะวิกฤติดังกล่าวเพื่อสร้างรายได้และความสุขให้กับประชาชน จึงนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอาหารมาเผยแพร่แก่สาธารณชนในโครงการคอร์สอาหารออนไลน์ “อยู่บ้าน ไม่ตกงาน สร้างรายได้” เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการประกอบธุรกิจหารายได้จากการทำอาหาร สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารจากร้าน ปรุงสารพัด สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 10 คอร์ส กับเมนูอาหารที่หลากหลายกว่า 20 เมนู ล้วนแล้วแต่เป็นเมนูอารที่ทำตามได้
ไม่ซับซ้อน เช่น แกงเลียง ต้มโคล้งปลาดุกย่าง ผัดไทย ยำหัวปลี ขนมจีบ สาคูไส้หมู บัวลอยเผือก ทับทิมกรอบ น้ำสมุนไพร เป็นต้น ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13:00 น. – 16:00 น.
          ผู้ที่สนใจสามารถเรียนสดหรือชมคลิปวีดีโอย้อนหลังได้ที่ได้ที่ Facebook เพจ ศูนย์บริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หรือทาง Youtube CDTI Channel  โดยในอนาคตทางสถาบันจะจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านมีกิจกรรมทำร่วมกันเพื่อฝ่าวิกฤติ COVID-19 อย่างมีความสุข

ปภาภรณ์/ข่าว
 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี