สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขั้นตอน ในการเข้าใช้งาน Internet Hub@cdti

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขั้นตอน ในการเข้าใช้งาน Internet Hub@cdti

1. ผ่านจุดคัดกรองโรค บริเวณทางเข้า ชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)
2. ลงทะเบียนใช้บริการ Internet Hub@cdti ที่ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (4305) ชั้น 3 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)
3. นำบัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประชาชน แลกกับบัตรใช้งาน Internet Hub@cdti
4. ไปยังห้องคอมพิวเตอร์ 4302 กับ 4303 และนั่งเครื่องตามที่ระบุไว้บนบัตร
5. เมื่อเลิกใช้งานนำบัตรใช้งานมาคืน ณ ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับปริญญาตรี