สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สจด.เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ Kubota Farm โดยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ "Kubota Farm" โดยบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต ณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี สำหรับ "Kubota Farm" เป็นโครงการที่สร้างองค์ความรู้ครอบคลุมทั้งระบบเกษตรกรรมเพื่อให้สามารถถ่ายทอดไปยังกลุ่มเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการทำการเกษตรด้วยการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน เป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าบนเนื้อที่มากกว่า 220 ไร่ โดยใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับเกษตรกรรมให้เป็นเกษตรแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมด้วยเกษตรวิถีใหม่ที่ให้ผลลัพธ์คุ้มค่าทุกตารางเมตร รวมถึงการบริหารจัดการรายได้ที่ยั่งยืน เพื่อนำพาเกษตรกรไปสู่เกษตรยุคใหม่ อย่างเต็มภาคภูมิ การเพาะปลูกภายใน KUBOTA Farm ได้นำ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจร หรือ KAS การจัดการเกษตรกรรมครบวงจรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้ามาประยุกต์ใช้

ปภาภรณ/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี