สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แสดงมุทิตาจิตวันคล้ายวันเกิดท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการบดีท่านแรก และกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ในการนี้บุคลากรสถาบันได้ร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิด มอบกระเช้าของขวัญและถ่ายภาพหมู่ โดยท่านผู้หญิงอังกาบได้ให้พรแก่บุคลากรสถาบัน ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี