สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แสดงมุทิตาจิตวันคล้ายวันเกิดท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการบดีท่านแรก และกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ในการนี้บุคลากรสถาบันได้ร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิด มอบกระเช้าของขวัญและถ่ายภาพหมู่ โดยท่านผู้หญิงอังกาบได้ให้พรแก่บุคลากรสถาบัน ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี