สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การบรรยาย “กองทุนช่วยเหลือข้าราชบริพารในพระองค์”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2563 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้จัดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "กองทุนช่วยเหลือข้าราชบริพารในพระองค์และการได้รับสวัสดิการในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือข้าราชบริพารในพระองค์" แก่บุคลากรสถาบัน ก่อนสมัครสมาชิกกองทุนช่วยเหลือข้าราชบริพารในพระองค์ทุกหน่วยงาน และทุกประเภท ณ ห้อง 4308 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี