สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

การบรรยาย “กองทุนช่วยเหลือข้าราชบริพารในพระองค์”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2563 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้จัดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "กองทุนช่วยเหลือข้าราชบริพารในพระองค์และการได้รับสวัสดิการในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือข้าราชบริพารในพระองค์" แก่บุคลากรสถาบัน ก่อนสมัครสมาชิกกองทุนช่วยเหลือข้าราชบริพารในพระองค์ทุกหน่วยงาน และทุกประเภท ณ ห้อง 4308 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี