สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ถวายการต้อนรับคณะภิกษุสงฆ์ สามเณรศึกษาดูงาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู นักศึกษาและนักเรียน ร่วมถวายการต้อนรับพระครูปลัดปราโมทย์ สิริเตโช พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และสามเณร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อจัดทำโครงการจัดสร้างห้องศิลป์ภาษา โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication lab) และพัฒนาห้องเรียนอาคารเรียนกฤษณเวฬุ โรงเรียนวัดไผ่ดำ 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี