สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยตัวแทนคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ออกแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาแนะแนว โรงเรียนจิตรลดา พร้อมเล่นกิจกรรมตอบคำถามนิทรรศการ "CDTI Virtual Exhibition 2020" ลุ้นของรางวัล

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี