สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พฤติกรรมเคยชินเสี่ยงติด โควิด-19

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พฤติกรรมเคยชินในชีวิตประจำวันที่อาจทำให้เราเสี่ยงติดโรคโควิด-19 ได้มาร่วมมือกันระมัดระวังป้องกันตัวเองและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ รวมถึงลดการแพร่กระจายเชื้อในสังคมกัน

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี