สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือทางวิชาการกับ สอวช.

image 750x 5ffd50909bc13 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมหารือทางวิชาการกับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และคณะ ในประเด็นกลไกนวัตกรรมการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

ปภาภรณ์/ข่าว

 image 750x 5ffd509a269c9 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5ffd509b89e5d 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5ffd51507dadb 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5ffd50cc8a61e 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5ffd50fa25890 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5ffd50f897b49 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5ffd50e3384fe 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5ffd50ecb46d6 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5ffd50d0ce369 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5ffd50cf72a72 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5ffd50e1b56d5 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5ffd50d0ce369 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5ffd50dce70c8 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5ffd50de5a6b4 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5ffd50fb8b647 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 5ffd50fd277ff 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี