สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 

– ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3o8quhZ

…………………………………………………….

– การขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษา สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2XgelMM

………………………………………………..

– หนังสือรับทราบเงื่อนไขการรับทุนช่วยเหลือการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3o2Kwdv

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี