สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษา สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2564 ใน 9 สาขาวิชา
รับผู้ที่เรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือกำลังศึกษาและจะเรียนจบในปีการศึกษา 2563 ทุกสาขา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 ม.ค. 64

ดูข้อมูลเพิ่มเติม —> https://bit.ly/3qBhcxp
สมัครเรียน —> https://bit.ly/37HKbH3

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี