สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ "การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563' จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในการจัดการแข่งขันทักษะในรูปแบบ online โดยการใช้วีดิโอคอลผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet ณ ห้องประชุมใหญ่ 4401 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

 image 750x 605aabf3a81e8 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 605aac0236183 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 605aabeb3c7d6 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 605aac1061615 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 605aac0544eac 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 605aac08aa503 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 605aac0df2373 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 605aabf0dce5b 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 605aabede074d 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 605aabd3f384d 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 605aabd135767 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 605aabce8e262 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 605aabc0e1309 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 605aabbe4a6f1 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 605aabcc5f386 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 605aabbb7db73 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 605aabb8aec36 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี