สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ครูศุภดิศ สงวนนวน หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะครู ตัวแทนสาขาวิชาต่าง ๆ ครูแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร ร่วมให้ข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1 – 3 จำนวนประมาณ 80 คน ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โดยนางจินดา สรรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการให้ข้อมูลการแนะแนวการศึกษาต่อในครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการช่วยตัดสินใจในการเลือกแนวทางประกอบอาชีพตามที่ตัวเองถนัดและสนใจได้ต่อไปในอนาคต

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี