สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

มอบอาหารกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 18

image 750x 609e395c812b4 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมบรรจุอาหารกล่องพร้อมนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 200 กล่อง และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 200 กล่อง ในเมนูพะแนงหมูผัดแห้ง ไข่เจียว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้รับการสมทบทุนจากเครือข่ายสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ และบุคคลภายนอก

#CDTIรวมใจต้านภัยCOVID

image 750x 609e368b3eb6c 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 image 750x 609e3686a5a89 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 609e3689378cb 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 609e36cfd3adb 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 609e36cd90acf 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 609e368da1fa5 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 609e36b7a3112 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 609e36b5c1675 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 609e36b995ec2 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 609e36d36ca83 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี