สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดานำเงินช่วยเหลือค่าอาหารมามอบให้โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อันเป็นต้นแบบในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้ดำเนินการจัดทำอาหารกล่องมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามหน่วยงานทางการแพทย์ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย โดยในวันนี้ (1 มิถุนายน 2564) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดย รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุณ เป็นผู้แทนนำเงินพระราชทานเพื่อช่วยเหลือค่าอาหารมามอบให้โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ทั้งนี้โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ตั้งขึ้นเพื่อรับรักษาผู้พิการที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะ ตั้งอยู่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี