สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดานำเงินช่วยเหลือค่าอาหารมามอบให้โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อันเป็นต้นแบบในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้ดำเนินการจัดทำอาหารกล่องมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามหน่วยงานทางการแพทย์ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย โดยในวันนี้ (1 มิถุนายน 2564) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดย รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุณ เป็นผู้แทนนำเงินพระราชทานเพื่อช่วยเหลือค่าอาหารมามอบให้โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ทั้งนี้โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ตั้งขึ้นเพื่อรับรักษาผู้พิการที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะ ตั้งอยู่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี