สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ จัดอบรม "การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดส่วนงาน หน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานในตำแหน่งของตนได้อย่างถูกต้องและให้มีความรู้ความเข้าใจในงานและประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา หรพมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง 4203 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี