สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาส่งมอบสิ่งของและวัตถุดิบ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้มอบสิ่งของและวัตถุดิบให้กับศูนย์รัตนโกสินทร์ ได้แก่ น้ำปลา 10 ลัง, ไข่ไก่ 1,000 ฟอง, กะทิพร้าวหอม 1,152 กล่อง โดยศูนย์รัตนโกสินทร์ได้นำวัตถุดิบที่ได้รับมอบไปประกอบอาหารในเมนู ไข่ลูกเขย แกงกะทิหน่อไม้ไก่และทอดมัน พร้อมมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ชุมชนและแคมป์คนงาน 

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี