สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 23​ กรกฎาคม​ 2564​ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดบรรยาย​ออนไลน์ให้นักศึกษาในหัวข้อ​ "ทักษะที่จำเป็นในยุค​ 2021"​ โดยคุณอุษณีษ์ จันทร์อำรุง Human Resource Manager จากบริษัท​ วีเซิร์ฟพลัส จำกัด​ ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ในการรับคนเข้าทำงาน​ ทักษะที่นักศึกษาควรเตรียมความพร้อมสำหรับการ​ทำงานในอนาคต​ ตลอดจนแนะนำแนวทางการสัมภาษณ์งาน​ ทำให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจและนำไปพัฒนาตนเองต่อไป

ธเนศ/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี