สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 กองความปลอดภัยแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2564  โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ขอร่วมแสดงความยินดีและสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันทุกคนในการช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีมาตรฐาน สมกับการได้รับเลือกเป็นสถานศึกษาปลอดภัย เกียรติบัตรดีเด่น ประจำปี 2564 และคณะทำงานความปลอดภัยฯ พร้อมพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๔
https://bit.ly/373yg6M

ชาติภักด์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี