สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
 

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทย ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงวันนี้ใน พ.ศ. 2411 ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้น รัชกาลที่ 4 ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้า 2 ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 โดยจะเห็นเต็มดวงที่หว้ากอและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคและสถลมารคไปที่นั่นก็เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงจริง ๆ ดังที่ทรงคำนวณ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้มีมติเทิดพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี