สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบวัตถุดิบและสิ่งของ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ในวันที่ 9 กันยายน 2564 รศ.ดร. สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับมอบวัตถุดิบและสิ่งของจากพระอาจารย์ธัม์มทีโป พระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโกและงานหน่วยงานภาครัฐ เอกชนร่วมสนับสนุนร่วมบริจาคสิ่งของและวัตถุดิบให้กับทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีวัตถุดิบ คือ ข้าวสารตราเกษตร จำนวน 6,000 กิโลกรัม น้ำพริก คละรส จำนวน 2,000 กระปุก เครื่องดื่มวิตามิน C 200 วอเตอร์ ตราอิชิตัน 4,800 และแอลกอฮอล์ล้างมือ 75 % จำนวน 250 ลิตร โดยมี พระอาจารย์ธัม์มทีโป พระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก แม่ชีละม้าย วังเมือง และคณะศิษย์ นำโดยอาจารย์ขวัญเรือน อภิมณฑ์ ข้าราชการบำนาญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เป็นผู้ร่วมมอบ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564  ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 611  สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี