สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบวัตถุดิบและสิ่งของ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ในวันที่ 9 กันยายน 2564 รศ.ดร. สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับมอบวัตถุดิบและสิ่งของจากพระอาจารย์ธัม์มทีโป พระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโกและงานหน่วยงานภาครัฐ เอกชนร่วมสนับสนุนร่วมบริจาคสิ่งของและวัตถุดิบให้กับทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีวัตถุดิบ คือ ข้าวสารตราเกษตร จำนวน 6,000 กิโลกรัม น้ำพริก คละรส จำนวน 2,000 กระปุก เครื่องดื่มวิตามิน C 200 วอเตอร์ ตราอิชิตัน 4,800 และแอลกอฮอล์ล้างมือ 75 % จำนวน 250 ลิตร โดยมี พระอาจารย์ธัม์มทีโป พระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก แม่ชีละม้าย วังเมือง และคณะศิษย์ นำโดยอาจารย์ขวัญเรือน อภิมณฑ์ ข้าราชการบำนาญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เป็นผู้ร่วมมอบ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564  ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 611  สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี