สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารของสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับ MSEC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบความสนใจของทั้ง 2 ฝ่ายในการดำเนินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกันในอนาคต

วิรัชกิจ/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี