สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารและสิ่งของ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่ออังคารวันที่ 19 ตุลาคม 2564 อาจารย์เดชา ชุมทัพ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชยกรรม โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนรับมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารและสิ่งของ เพื่อนำไปมอบให้หน่วยงานสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ และบุคลากรทางการแพทย์ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไปโดยมีวัตถุดิบ คือ กุนเชียงหมูอย่างดี ตราหมูตี๋น้อย ถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน 400 กิโลกรัม โดยมี ตัวแทนคณะศิษย์ พระอาจารย์ธัม์มทีโป พระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก แม่ชีละม้าย วังเมือง และอาจารย์ขวัญเรือน อภิมณฑ์ ข้าราชการบำนาญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เป็นผู้มอบ ณ บริเวณหน้าครัววิชาชีพ ชั้น 1 อาคาร 611 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า 

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี