สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับพระราชทานวัตถุดิบและสิ่งของ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2654 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารแก่ พ.ต.ท.สวัสดิ์ คำภิรานนท์ รอง ปกค ฝล.7 บก.ลก.บช.ตชด. (กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ) เป็นตัวแทนในการรับมอบวัตถุดิบ บัดนี้ได้นำส่งต่อให้กับศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทอคี ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 โดยมีวัตถุดิบคือ ไข่ไก่สดพระราชทาน ข้าวสารตราเกษตร และเครื่องดื่มวิตามิน C 200 วอเตอร์ ตราอิชิตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ส่งผลให้เด็กและเยาวชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาหารที่ดีมีคุณภาพ สร้างโอกาสการศึกษาต่อและมีอาชีพได้ต่อไปในอนาคต

 

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี