สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รับพระราชทานวัตถุดิบและสิ่งของ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2654 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารแก่ พ.ต.ท.สวัสดิ์ คำภิรานนท์ รอง ปกค ฝล.7 บก.ลก.บช.ตชด. (กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ) เป็นตัวแทนในการรับมอบวัตถุดิบ บัดนี้ได้นำส่งต่อให้กับศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทอคี ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 โดยมีวัตถุดิบคือ ไข่ไก่สดพระราชทาน ข้าวสารตราเกษตร และเครื่องดื่มวิตามิน C 200 วอเตอร์ ตราอิชิตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ส่งผลให้เด็กและเยาวชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาหารที่ดีมีคุณภาพ สร้างโอกาสการศึกษาต่อและมีอาชีพได้ต่อไปในอนาคต

 

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี