สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2563

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) โดยพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คือการเว้นระยะห่างทางสังคม การไม่รวมตัวกันเกิน 50 คน และการแบ่งห้องพักคอยสำหรับบัณฑิต สำหรับปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาที่เข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 84 ราย

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี