สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แนะแนวออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะครูทีมงานแนะแนวจิตรลดาวิชาชีพและงานสื่อสารองค์กร ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้ข้อมูล การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  2564 – วันที่ 14 มกราคม 2565 และเป็นการนำเสนอทางเลือกที่มีความหลากหลาย โดยที่คณะครูทีมงานแนะแนวจิตรลดาวิชาชีพและศิษย์เก่าจิตรลดา ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้ง 9 สาขาวิชา ร่วมเป็นวิทยากรให้ข้อมูลและแนะนำความโดดเด่นหลักสูตรของสถาบันฯ ว่ามีทั้งระดับปวช. / ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต รักในสาขาวิชาที่เลือก และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพให้กับคณะอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนจิตรลดา จำนวนประมาณ 106 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง Studio ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี