สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะครูทีมงานแนะแนวจิตรลดาวิชาชีพและงานสื่อสารองค์กร ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้ข้อมูล การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  2564 – วันที่ 14 มกราคม 2565 และเป็นการนำเสนอทางเลือกที่มีความหลากหลาย โดยที่คณะครูทีมงานแนะแนวจิตรลดาวิชาชีพและศิษย์เก่าจิตรลดา ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้ง 9 สาขาวิชา ร่วมเป็นวิทยากรให้ข้อมูลและแนะนำความโดดเด่นหลักสูตรของสถาบันฯ ว่ามีทั้งระดับปวช. / ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต รักในสาขาวิชาที่เลือก และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพให้กับคณะอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนจิตรลดา จำนวนประมาณ 106 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง Studio ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี