สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แบบคำร้องยินยอมให้สถานศึกษานำเงินจากโครงการ “มาตราการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา” ภาคเรียนที่ 1/2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แบบคำร้องยินยอมให้สถานศึกษานำเงินจากโครงการ "มาตราการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา" ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน มาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ค้างชำระกับทางสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564

คำชี้แจงเพื่อให้ทราบ
1. นักศึกษาจะต้องดำเนินการลงทะเบียนขอรับส่วนลด 30% ยืนยันขอรับสิทธิ์ในระบบขอรับสิทธิ์แล้ว
2. หากสถานศึกษาไม่สามารถขอเบิกจ่ายเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ภาครัฐสนับสนุนในชื่อของนักศึกษาได้ นักศึกษายินยอมให้สถานศึกษาเรียกเก็บเงินส่วนนี้จากนักศึกษาและนักศึกษาจะจ่ายชำระให้แล้วเสร็จก่อนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไป

ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbYInpW_G8Kd29Q0brKRdL3GycOMCGaBapT_ll_TQunpkO7w/viewform

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี