สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่องานด้านเกษตรกรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การจัดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่องานด้านเกษตรกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 2 (วันเสาร์) การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่องานด้านเกษตรกรรม ระดับเบื้องต้นครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
—————
ช่วงเช้า
– แนะนำด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
– การใช้พลังงานทดแทนเพื่องานด้านเกษตรกรรม
– การเลือกอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน
————— 
#U2T #KUDJOK #กุดจอก
#ชัยนาท #CDTI
#สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
#มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ 

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี