สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการช่างยนต์ชุมชน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 สาขาช่างยนต์รับได้มอบหมายในโครงการช่างยนต์ชุมชน เพื่อบริการวิชาการวิชาชีพให้กับผู้สนใจและเข้าร่วมกิจกรรม ในการบริการงานเครื่องยนต์เล็ก งานจักรยานยนต์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างช่างชุมชนดูแลตัวเองและชุมชนได้ และสามารถประกอบวิชาชีพได้ ณ ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี