สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปิดโครงการ u2t มหาวิทยาลัยสู่ตําบล

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พระครูปลัดปราโมทย์ สิริเตโช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา, รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณาจารย์ ผู้นำชุมชน และคณะทำงานโครงการฯ รับฟังสรุปการดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัย) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงพื้นที่ร่วมกันกับผู้นำชุมชนและชุมชนในตำบลทองเอน พัฒนาด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม การเป็นอยู่ การกินของคนท้องถิ่น พัฒนาขึ้นในรูปแบบวิดีโอและสื่อสารต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลโดยการใช้เทคโนโนโลยีเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อน

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี