สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีนักเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดอาชีวศึกษากรุงเทพ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและนักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนสาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นายณัชกฤช รุ่งโรจน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง “การประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยว ระนาดเอก (ไม้แข็ง)” และนายสรชา ธีระกุลพิศุทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง “การประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยว (จะเข้)” ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2564  ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา สร้างความยินดีภาคภูมิใจ ส่งเสริมประสบการณ์ทักษะดนตรีไทยให้กับนักเรียน ตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ผลงานความสามารถของนักเรียนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งต่อไป
 

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี