สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวหลักสูตรปริญญาตรีโรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีดิจิทัล และงานทะเบียนและหลักสูตร จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาตรี (รอบโควตา) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง

ปภาภารณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี