สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมบุคลากรสถาบัน รอบที่ 1

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน รอบผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีดิจิทัล และสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565 ในประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบัน EdPEx แผนพัฒนาสถาบันระยะ 5 ปี และประมวลจริยธรรมของสถาบัน ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี