สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบไก่แช่แข็ง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ พร้อมคณะ รับมอบไก่สดแช่แข็งจากบริษัท เอ็น เอช ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 240 กิโลกรัม ณ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำหรับฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมและเพื่อศึกษาทดลองผลิตภัณฑ์อาหารโดยการนำไปผลิตอาหาร

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี