สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รับมอบไก่แช่แข็ง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ พร้อมคณะ รับมอบไก่สดแช่แข็งจากบริษัท เอ็น เอช ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 240 กิโลกรัม ณ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำหรับฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมและเพื่อศึกษาทดลองผลิตภัณฑ์อาหารโดยการนำไปผลิตอาหาร

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี