สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เปิดสอบวัดทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ PowerPoint สำหรับนักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รุ่นที่ 2 ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เปิดสอบวัดทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ PowerPoint สำหรับนักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รุ่นที่ 2 ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่วงเวลาสมัครสอบ :
– รุ่นที่ 2 : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565
– ลิงก์สำหรับสมัครสอบ –> https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx… หรือ สแกน QR Code

วันและเวลาในการจัดสอบ :
1. โปรแกรม Microsoft Word : วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
2. โปรแกรม Microsoft Excel : วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint : วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
อ.มณฐิพัศ นิลพันธุ์ โทร : 08-6819-4449
อีเมล : montipat.nil@cdti.ac.th

รายละเอียดอื่น ๆ :
– สามารถเลือกโปรแกรมที่ต้องการสอบได้
– มีทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ 1 วัน
– ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรออนไลน์ จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงนามโดยท่านอธิการบดี

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี