สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ (รอบเช้า)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยงานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษาและงานทุนการศึกษา ลงพื้นที่สถานศึกษาแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนสถาบัน (รอบเช้า) ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นศูนย์แนะแนวจังหวัดอ่างทอง มีโรงเรียนที่เข้าร่วมรับฟังการแนะนำหลักสูตร ได้แก่ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาลัย และโรงเรียนโพธิ์จินดามณี สำหรับการแนะนำครอบคลุมเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษาและหอพักนักศึกษา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี