สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม (ระบบออนไลน์)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม (ระบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 10.00 น. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมให้กำลังใจการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ประเภทการประกวดมารยาทไทยและการสมาคมระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ (Google Meet) โดยศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียน – นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้เข้าร่วมแข่งขัน ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า การแข่งขันทักษะวิชาชีพในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ฯ จาก 144 ทีม จากสถานศึกษาในอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถในการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม โดยต้องแสดงบทบาทสมมติที่ทางคณะกรรมการตัดสินจับฉลากให้และแสดงท่าบังคับ ท่าทางต่างตามที่โจทย์กำหนดให้ อย่างถูกต้องตามเกณฑ์กติกามาตรฐานของกระทรวงวัฒนธรรม เช่น การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ การไหว้พระภิกษุ การไหว้ผู้ใหญ่ การเดิน การนั่ง การส่งของ – รับของ เป็นต้น ให้ทันในเวลา 6 นาทีในรูปแบบ Online ผ่านการใช้วีดีโอคอลผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี