สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม (ระบบออนไลน์)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม (ระบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 10.00 น. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมให้กำลังใจการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ประเภทการประกวดมารยาทไทยและการสมาคมระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ (Google Meet) โดยศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียน – นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้เข้าร่วมแข่งขัน ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า การแข่งขันทักษะวิชาชีพในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ฯ จาก 144 ทีม จากสถานศึกษาในอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถในการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม โดยต้องแสดงบทบาทสมมติที่ทางคณะกรรมการตัดสินจับฉลากให้และแสดงท่าบังคับ ท่าทางต่างตามที่โจทย์กำหนดให้ อย่างถูกต้องตามเกณฑ์กติกามาตรฐานของกระทรวงวัฒนธรรม เช่น การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ การไหว้พระภิกษุ การไหว้ผู้ใหญ่ การเดิน การนั่ง การส่งของ – รับของ เป็นต้น ให้ทันในเวลา 6 นาทีในรูปแบบ Online ผ่านการใช้วีดีโอคอลผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี