สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอร่วมแสดงความยินดีนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประกวดร้องเพลงสตริง และเพลงสากล

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ร่วมส่งกำลังใจนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ประเภทการประกวดร้องเพลงสตริง และการประกวดร้องเพลงสากล ระดับ ปวช.และระดับ ปวส.

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมให้กำลังใจในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ประเภทการประกวดร้องเพลงสตริงและการประกวดร้องเพลงสากล ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. โดยศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ เขตหนองจอก ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 45 คน ได้รับทั้งประสบการณ์ในด้านทักษะฝีมือ การแข่งขันภายนอกร่วมกับเพื่อนนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนสถาบันต่าง ๆ ร่วมกัน พร้อมกันนี้นักเรียนได้ร่วมสร้างมิตรไมตรี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ขอร่วมแสดงความยินดีกับนายอินท์สิบทัศ วิทยรุ่งเรือง นักเรียนชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง ประเภทการประกวดร้องเพลงสากล ระดับ ปวช. และในระดับ ปวส. ได้รับเกียรติบัตร เหรียญเงิน ส่วนการประกวดประเภทร้องเพลงสตริง ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน ทั้งระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ หนองจอก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ชาติภักดิ์/ข่าว

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี