สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอร่วมแสดงความยินดีนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประกวดร้องเพลงสตริง และเพลงสากล

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ร่วมส่งกำลังใจนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ประเภทการประกวดร้องเพลงสตริง และการประกวดร้องเพลงสากล ระดับ ปวช.และระดับ ปวส.

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมให้กำลังใจในการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ประเภทการประกวดร้องเพลงสตริงและการประกวดร้องเพลงสากล ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. โดยศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ เขตหนองจอก ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 45 คน ได้รับทั้งประสบการณ์ในด้านทักษะฝีมือ การแข่งขันภายนอกร่วมกับเพื่อนนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนสถาบันต่าง ๆ ร่วมกัน พร้อมกันนี้นักเรียนได้ร่วมสร้างมิตรไมตรี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ขอร่วมแสดงความยินดีกับนายอินท์สิบทัศ วิทยรุ่งเรือง นักเรียนชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง ประเภทการประกวดร้องเพลงสากล ระดับ ปวช. และในระดับ ปวส. ได้รับเกียรติบัตร เหรียญเงิน ส่วนการประกวดประเภทร้องเพลงสตริง ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญเงิน ทั้งระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ หนองจอก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ชาติภักดิ์/ข่าว

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี