สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เรียนรู้ผ่านการจัดเสวนาออนไลน์ เกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงและการจัดการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เรียนรู้ผ่านการจัดเสวนาออนไลน์ เกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงและการจัดการ

เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. นางจุฬาลักษณ์  คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมออนไลน์ ผ่านการดูแลโดยครูสุเมธา ทรัพย์รังสี อาจารย์ประจำสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทยและครูปราณี พูนผล ครูประจำสาขาการตลาด นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2 และชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 19 คน เข้าร่วมกิจกรรมในการจัดเสวนาออนไลน์เกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงและการจัดการ ณ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยได้รับเกียรติจาก นางนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (ดีเจพี่อ้อย) บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานผ่านการถ่ายทอดมาเป็นบทเรียน แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงและการจัดการงานรูปแบบต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในด้านการจัดการธุรกิจบันเทิงและดนตรี โดยสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงด้านต่าง ๆ และให้ข้อคิดกับนักเรียนในการสร้าง content รวมถึงแรงบันดาลใจที่จะนำไปพัฒนากับความรู้ที่กำลังเรียนอยู่ ได้สร้างเสริมเปิดประสบการณ์ใหม่ด้านการเรียนการสอนในสาขาอาชีพของตนให้กับคณะนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์เป็นอย่างดีต่อไปอีกด้วย

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี