สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การพัฒนาหุ่นยนต์ทรงตัว 2 ล้อ สำหรับการเรียนรู้

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การพัฒนาหุ่นยนต์ทรงตัว 2 ล้อ สำหรับการเรียนรู้

โดย อ.ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย, ดร.อุดมศักดิ์ แก้วมรกต, อ.สายัณห์ ฉายวาส และ อ.ลภัส พูลเพิ่ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปัจจุบันหุ่นยนต์สองล้อที่สามารถทรงตัวได้เองมีการใช้อย่างกว้างขว้าง
อาทิ การขนส่งพัสดุ การลาดตระเวน ผู้วิจัยจึงได้การพัฒนาหุ่นยนต์ทรงตัว
2 ล้อ เพื่อการศึกษาเรียนรู้ และเป็นสื่อการสอนสำหรับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับระบบควบคุมอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เห็นถึงการประยุกต์ใช้
ความรู้กับอุปกรณ์จริง และช่วยกระตุ้นความสนใจในเรื่องระบบควบคุม
อัตโนมัติแก่ผู้เรียนมากขึ้น

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=m6zYzJ6qv1I
รับชมชิ้นงาน ได้ที่ นิทรรศการออนไลน์ "CDTI Virtual Exhibition 2021" คลิก!!

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี