สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมูลนิธิเชฟแคร์ส ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการ ประเด็นการวิจัยพัฒนาอาหารคาวหวานสูตรใหม่ ความร่วมมือการบริหารจัดการหน้าร้านและช่องทางจัดจำหน่าย และความร่วมมือในการส่งเสริมเยาวชนให้ก้าวไปสู่เชฟมืออาชีพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน หลังจากนั้นคณะผู้บริหารสถาบันนำคณะมูลนิธิเชฟแคร์สเข้าชมนิทรรศการอาหารโบราณ ณ ห้องวิทยทรัพยากร อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) หลังจากนั้นเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการครัวไทย ห้องครัวนานาชาติ โรงงานต้นแบบคณะบริหารธุรกิจ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทางด้านอาหาร ณ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี