สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กำหนดการซื้ออุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนนักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. ชั้นปีที่ 1

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

กำหนดการซื้ออุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียนและนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.90 – 12.00 น. ณ อาคาร 611 ชั้น 1 รร.จิตรลดาวิชาชีพ

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี