สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ชุดสื่อการสอนหุ่นยนต์แขนกลแบบคาร์ทีเซียน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ชุดสื่อการสอนหุ่นยนต์แขนกลแบบคาร์ทีเซียน

โดย คุณศรายุธ สุภาวสุทธิ์ และ คุณฐิติพัฒน์ เพ่งศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา ดร.อุดมศักดิ์ แก้วมรกต และ อ.ลภัส พูลเพิ่ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชุดการสอนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ผู้เรียนจะได้ศึกษาถึงการออกแบบโครงสร้าง การประกอบการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้า การควบคุมมอเตอร์ และการพัฒนาโปรแกรมควบคุมด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ชุดการสอนนี้จะช่วยให้นักศึกษา
ได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำให้นักศึกษาเกิดทักษะและความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนาหุ่นยนต์ยิ่งขึ้น

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=381lHdCz-nU
รับชมชิ้นงาน ได้ที่ นิทรรศการออนไลน์ "CDTI Virtual Exhibition 2021" คลิก!!

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี