สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เปิดหลักสูตรระยะสั้น “เรียนจัดดอกไม้ ได้อาชีพ”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดหลักสูตรระยะสั้น “เรียนจัดดอกไม้ ได้อาชีพ” โดยเรียนที่สถาบันฯ สอนโดยครูแอล อ.ฉัตรเพ็ชร ชมใจ อาจารย์ประจำโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผู้มีประสบการณ์ในการสอน และการจัดดอกไม้ในรูปแบบต่าง ๆ มานับสิบปี

ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ค่าธรรมเนียมเพียง 2,000 บาทเท่านั้น!!!!

พิเศษสำหรับผู้ที่เคยอบรมกับสถาบันฯ ในโครงการศิลปะการจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐานผ่านระบบออนไลน์ มีส่วนลดให้ท่าน 300 บาท!!
สนใจสมัครผ่าน QR Code

#จิตรลดา สร้างความรู้ – สร้างรายได้
#เรียนจัดดอกไม้ – ได้อาชีพ

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี